Līdz septembra beigām var pieprasīt 2017. gadā ārvalstī samaksātā PVN atmaksu

 
25.09.2018
 

Vēlamies atgādināt MindLink abonentiem par iespēju atgūt 2017. gadā citās valstīs samaksātu PVN.

Šā gada 30. septembris ir pēdējais datums, kad var iesniegt pieteikumu VID, lai atgūtu jebkurā ES dalībvalstī vai atsevišķās trešajās valstīs (Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako) samaksāto PVN par 2017. gadu.
 
Pieteikuma iesniegšana
 
Iesniegums par citās dalībvalstīs samaksātā PVN atgūšanu ir iesniedzams VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, savukārt iesniegums par minētajās trešajās valstīs atgūstamo PVN ir jāiesniedz saskaņā ar attiecīgajā valstī noteikto kārtību (šāda informācija ir pieejama internetā ārvalsts nodokļu administrācijas mājaslapā).
 
PVN atmaksu veic, ja atmaksājamā summa par vienu kalendāra gadu vai tā pēdējiem mēnešiem ir vismaz 50 eiro. Ja pieteikumā norādītais atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trim kalendāra mēnešiem, tad atmaksas minimums ir 400 eiro.
 
Citā dalībvalstī ir tiesības pieprasīt PVN, kas samaksāts par tajā iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, ko Latvijas PVN maksātājs ir izmantojis vai paredzējis izmantot iekšzemē saimnieciskās darbības ietvaros apliekamo darījumu nodrošināšanai. Uz PVN atmaksu var pretendēt reģistrēti PVN maksātāji, kam ārvalstīs ir radušās ar saimniecisko darbību saistītas izmaksas, piemēram, degvielas iegāde, maksājumi par autoceļu izmantošanu, darbinieku komandējumu laikā radušās izmaksas par izmitināšanu viesnīcās, par dalību ar komercdarbību saistītos pasākumos u.tml.
 
Atmaksas kārtība
 
Ārvalsts nodokļu administrācija izvērtē gan iesniegumu, gan pieprasītos attaisnojuma dokumentus un veic atmaksu saskaņā ar šajā valstī noteikto kārtību. Dažas valstis PVN neatmaksā vai atmaksā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, par vieglo automašīnu nomu, par personiska rakstura izmaksām utt., tādēļ PVN maksātājiem šie nacionālie noteikumi ir jāņem vērā.
 
Citu dalībvalstu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (sadaļā Cross-border refunds of VAT in the EU). 
 
Ja būs nepieciešama papildu informācija, citas dalībvalsts nodokļu administrācija sazināsies ar reģistrēto PVN maksātāju vai nu tieši (izmantojot e-pastu vai parasto pastu) vai arī ar VID starpniecību (izmantojot PVN atmaksas sistēmu).

 

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
nina.podvinska@pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019