Digitālās valūtas un tokeni (2)

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums.

Lietotāju tokeni
 
Ja tokeni nodrošina to turētājam tiesības saņemt konkrēta uzņēmuma noteiktas preces vai pakalpojumus, tad šo tokenu publiska piedāvāšana pēc būtības ir pielīdzināma avansa pieprasīšanai par noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Tātad tokenu publiskai piedāvāšanai un turpmākajai tirdzniecībai būtu piemērojams tāds pats PVN režīms kā attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tiesības tiek nopirktas. Proti, ja konkrēto preču vai pakalpojumu piegādei saskaņā ar PVN likumu piemēro pamatlikmi, tad arī tokenu publiskajai piedāvāšanai piemērojama pamatlikme. Turpretī, ja pakalpojums (prece) pēc būtības ir atbrīvots no PVN, arī tokenu publisko piedāvāšanu un turpmāko tirdzniecību ar PVN neapliek. Tas pats attiecas uz starpnieku (aģentu/brokeru) sniegtajiem pakalpojumiem.
 
Digitālās valūtas rakšana
 
Joprojām trūkst skaidrības par PVN piemērošanu digitālās valūtas rakšanai (radīšanai). Vai līdzīgi kā akciju emisijas gadījumā varam pieņemt, ka šādā gadījumā nav iespējams identificēt pakalpojuma sniegšanu vai preču piegādi, par ko tiktu saņemta atlīdzība? Ja līdzekļus maksā bez pretizpildījuma, PVN objekts nerodas, tātad nerastos tiesības atskaitīt priekšnodokli par preču (galvenokārt elektroenerģijas) iegādi. Taču gribētos sagaidīt skaidru viedokli no VID šajā jautājumā.
 
Ja digitālās valūtas racēji par izrakto valūtu saņem komisijas maksu, to varētu uzskatīt par atlīdzību par neapliekamu finanšu pakalpojumu.
 
Platformas darbība
 
Aktuāls ir arī jautājums par platformu darbību, kuras nodrošina virtuālo valūtu un tokenu emisiju un tirgu. PVN piemērošana var atšķirties katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no platformas veiktajām funkcijām. Ja platforma nodrošina tikai tehnisko atbalstu, tās sniegtais pakalpojums visdrīzāk būs apliekams ar PVN kā elektroniski sniegts pakalpojums. Turpretī, ja platformas turētāja iesaiste ir aktīva, tās darbību varētu uzskatīt par starpniecību neapliekamu finanšu pakalpojumu sniegšanā – tātad neapliekamu pakalpojumu.
 
Elektroniskie maki
 
Digitālo valūtu glabā t.s. elektroniskajos makos. Arī par PVN piemērošanu pakalpojumiem, ko par atlīdzību sniedz elektronisko maku nodrošinātāji, VID nav publiski paudis savu viedokli. Elektronisko maku nodrošinātāju pakalpojumi varētu būt apliekami, kaut gan arī tie jāvērtē pēc rakstura un būtības, jo daļu pakalpojumu varētu uzskatīt par neapliekamiem finanšu pakalpojumiem.
 
Jautājums kļūst vēl sarežģītāks, ja tokens pēc būtības nav pielīdzināms ne maksāšanas līdzeklim, ne vērtspapīram, ne lietotāju tokenam, jo garantē dažāda rakstura tiesības. Vai šādam tokenam PVN būtu piemērojams kā vairāku mērķu vaučeram? Arī uz šo jautājumu atbildes pagaidām vēl nav.
 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
Kristīne Skrastiņa
Nodokļu nodaļas vecākā konsultante
kristine.skrastina@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020