Aktualitātes PVN piemērošanā finanšu darījumiem

Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām VID aktualizētajā metodiskajā materiālā “PVN piemērošana finanšu darījumos.”

Papildinājumi un VID sniegtie pakalpojumu piemēri
 
Metodiskais materiāls ir papildināts ar vairākiem piemēriem par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu karšu apstrādi.
 
Vienā no piemēriem ir norādīts, ka SIA “B” sniedz citiem komersantiem (bankām, SIA u.c.) vietējo un starptautisko maksājumu karšu darījumu autorizācijas nodrošināšanas pakalpojumus, vietējo un starptautisko maksājumu karšu darījumu apstrādes pakalpojumus, izdevējbankas starptautiska darījuma kopijas pieprasījuma (angl. copy request) apstrādes pakalpojumus, apstrīdēta darījuma (angl. chargeback) apstrādes pakalpojumus, krāpniecisku darījumu monitoringa pakalpojumus un stand-in pakalpojumus, kā arī pieslēgumu MasterCard un komunikāciju VISA tīkliem.
 
VID secina, ka SIA “B” sniegtajiem pakalpojumiem piemīt specifisks raksturs un tie ir būtiska un neatņemama karšu darījumu infrastruktūras sastāvdaļa finanšu pakalpojumu sniegšanā, kuru izmantošanas gala rezultātā var mainīties finanšu darījumā iesaistīto pušu finansiālais un juridiskais stāvoklis. Tādējādi šie pakalpojumi ir uzskatāmi par finanšu pakalpojumiem, un tiem būtu piemērojams atbrīvojums no PVN.
 
Šī secinājuma pamatā ir Eiropas Savienības Tiesas (EST) vairākkārt norādītais, ka pakalpojumiem, kam pienākas atbrīvojums no PVN, ir jāveido skaidri redzams pakalpojumu kopums, izpildot īpašas un būtiskas funkcijas finanšu darījumu nodrošināšanā. Turklāt šādiem pakalpojumiem ir jāmaina pušu (bankas un klienta) finansiālais un juridiskais stāvoklis.
 
Citā piemērā SIA “K” sniedz citiem komersantiem karšu pieņemšanas iekārtu tīkla un sistēmas uzturēšanas pakalpojumus, karšu pieņemšanas iekārtu izvietojuma vadības pakalpojumus un karšu pieņemšanas iekārtu nodrošināšanas ar naudas līdzekļiem pakalpojumus.
 
Pakalpojumi, kas saistīti ar citu komersantu IT lietotnes uzturēšanu attālināti, nodrošinot tās fizisku apkopi, pēc būtības ir elektroniska un tehniska rakstura atbalsts finanšu pakalpojuma sniedzējam, turklāt īstenojamās darbības nemaina pušu finansiālo un juridisko stāvokli. Šādā gadījumā nav pamata piemērot atbrīvojumu no PVN.
 
Vēl citā piemērā SIA “M” sniedz bankai atskaišu sagatavošanas pakalpojumus, tirgotāja uzturēšanas sistēmā pakalpojumus, cikliskā (angl. recurring) maksājuma risinājuma uzturēšanas pakalpojumus un tiešā kredīta risinājuma uzturēšanas pakalpojumus, kā arī POS termināla nomas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus.
 
Šie pakalpojumi ir saistīti ar informācijas sniegšanu un tehnisko atbalstu, tādēļ tie pēc ekonomiskā satura un būtības neatbilst finanšu pakalpojumiem, un tiem nav piemērojams atbrīvojums no PVN.
 
Šo secinājumu pamatā galvenokārt ir EST judikatūras atziņa, ka pakalpojumi, kas saistīti tikai ar finanšu informācijas sniegšanu bankām un citiem interesentiem, nav uzskatāmi par finanšu pakalpojumiem. Tomēr, ja pakalpojumiem ir noteikts, specifisks raksturs un tie ir būtiski finanšu pakalpojumu sniegšanā, tad tos uzskata par finanšu pakalpojumiem. Pakalpojums, kam ir piemērojams atbrīvojums no PVN, ir jāatšķir no tīri fiziska vai tehniska atbalsta finanšu pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumam, kas nodrošina tikai fizisku, tehnisku vai administratīvu atbalstu finanšu pakalpojumu sniedzējam un nemaina pušu finansiālo un juridisko stāvokli, atbrīvojums no PVN nav piemērojams.
 
Tā kā līdz šī metodiskā materiāla publicēšanai trūka skaidrības par korektu PVN piemērošanu šiem pakalpojumiem, aicinām uzņēmumus izvērtēt savu līdzšinējo praksi un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas savā PVN piemērošanas metodikā.

 

 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
Matīss Auziņš
Nodokļu nodaļas konsultants
matiss.auzins@pwc.com
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020