29. septembrī 15.00 - 18.00 aicinām uz IFRS informatīvo pēcpusdienu." Informācija un pieteikšanās>>  

 

Augstākā tiesa lūdz ES Tiesas prejudiciālu nolēmumu par PVN (1/38/16) (0)

20.09.2016

Prakse

Latvijas Augstākā tiesa (AT) ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā (EST) ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu individuālā komersanta (IK) “L.Č.” lietā. Šajā rakstā – par to, kādi jautājumi tiek risināti šajā lietā. Lasīt vairāk..

Transfertcenu analīzes dokumentācija (2/38/16) (0)

20.09.2016

Prakse

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā ir konkrēti norādīts, kādai informācijai un dokumentiem ir jābūt nodokļu maksātāja rīcībā, lai nodokļu kontroles procesa laikā nodokļu administrācijai apliecinātu, ka transfertcenas noteikšana konkrētām uzņēmējdarbības aktivitātēm ir rūpīgi apsvērta un atbilst nesaistītu personu apstākļiem. Šajā rakstā – par likuma norāžu praktisko pielietojumu. Lasīt vairāk..

Pasākums “Dienas bez rindām” un VSAA (3/38/16) (0)

20.09.2016

Prakse

No 19. līdz 23. septembrim pasākumā “Dienas bez rindām” vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultē iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu. Šajā rakstā – par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) iesaistīšanos šajā pasākumā. Lasīt vairāk..

Jaunumi muitas lietās (2) (1/37/16) (0)

13.09.2016

Pieņemts

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

Palielinās “sociālos griestus” (2/37/16) (0)

13.09.2016

Projekts

Labklājības ministrija ik gadu aprēķina sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru (“sociālos griestus”), piemērojot mēneša faktiskās bruto darba samaksas (“algas”) izmaiņu indeksu. Šajā rakstā – par sociālo griestu plānoto apmēru 2017. gadā un tā aprēķināšanu. Lasīt vairāk..

 

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.09.2016