Baltijas uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultāti 2016

Risku analīze (1/6) – ekonomiski nozīmīgu risku noteikšana (1/49/16) (0)

07.12.2016

Prakse

Šā gada 9. augusta Īsziņu rakstā “Risku analīze transfertcenu dokumentācijā” aplūkojām ESAO TC vadlīniju jaunākajā redakcijā aprakstītos soļus risku analīzes veikšanai TC funkcionālās analīzes ietvaros. Aizsākot rakstu sēriju, kurā skaidrosim katru no sešiem risku analīzes soļiem, šis raksts sniedz ieskatu pirmā risku analīzes soļa piemērošanā, kas attiecas uz ekonomiski nozīmīgu risku identificēšanu darījuma ietvaros. Lasīt vairāk..

E-rēķinu parakstīšana (2/49/16) (0)

07.12.2016

Prakse

Palielinoties uzticībai tiešsaistes vidē, pieaug arī dokumentu apmaiņa, izmantojot elektroniskos datu apmaiņas veidus uzņēmēju vidū, jo tie ļauj nodrošināt ērtāku datu plūsmu, uzlabot datu apstrādes procesu un samazināt ar tā uzturēšanu saistītās izmaksas. Elektroniski bieži vien notiek arī rēķinu apmaiņa starp sadarbības partneriem, starp uzņēmēju un grāmatvedi (arī ārpakalpojuma sniedzēju). Dažreiz rēķini, kas nosūtīti elektroniski, satur rekvizītu “paraksts,” bet citreiz uzskaitē pieņem neparakstītus dokumentus. Šajā rakstā – par spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un VID skaidrojumiem par rekvizītu “paraksts” rēķinos un e-rēķinos. Lasīt vairāk..

Vai tu dzirdi, vai tu mani? Skan jau Ziemassvētku zvani… (3/49/16) (0)

07.12.2016

Prakse

Decembris ir laiks, kad uzņēmumi plāno pasākumus saviem sadarbības partneriem, kā arī darbiniekiem un viņu bērniem. Ziemassvētki ir arī dāvināšanas laiks, kad uzņēmumi pasniedz dāvanas gan saviem darbiniekiem, gan sadarbības partneriem. Tomēr grāmatvežiem un citiem par uzņēmuma finansēm atbildīgajiem darbiniekiem šis ir laiks, kad jādodas iekšā tiesību normu labirintos. Šajā rakstā – par nodokļu tiesību normu piemērošanu minētajām darbībām. Lasīt vairāk..

Personas datu aizsardzība naudas atmazgāšanas kontekstā (1/48/16) (0)

29.11.2016

Pieņemts

Šā gada 9. jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kuri nosaka jaunas prasības maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un kredītiestādēm, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumiem. Lasīt vairāk..

Skaidras naudas lietošana darījumos (2/48/16) (0)

29.11.2016

Prakse

Šajā rakstā esam apkopojuši svarīgākās normatīvo aktu prasības attiecībā uz skaidras naudas lietošanu darījumos (deklarēšanas pienākums, ierobežojumi, izņēmumi, sankcijas). Lasīt vairāk..

© 2016 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.12.2016